050-5155576

FOR COMERCIAL USE

מערכות מסחריות

מערכת סולארית המותקנת על גבי גג מסחרי או תעשייתי היא דרך יעילה ביותר להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת וירוקה אשר תורמת לשמירה על איכות הסביבה ללא חומרים המכילים דלק ושמנים המזהמים את הסביבה.

עד היום התקינה חברת שנל אנרגיה והשקעות מאות מערכות מסחריות.
בנוסף מדובר בחסכון משמעותי וכלכלי בצריכת החשמל.
וכמובן ייצור עודף של חשמל יאפשר לכם הכנסה נוספת ממכירת החשמל לחברת החשמל.